ابزار صنعتی | نمایندگی ابزار آلات صنعتی | ابزار تراشکاری | پیشگامان صنعت خاور میانه | ابزار آلات دستی | جوش و برش RSS

  تلفن : 66349680 - 021

 فولاد غيرآلياژي

اين فولادها براساس ميزان کربن موجود در آنها طبقه بندي مي شوند :

  • فولاد نرم ، با کربن 0.1?-0.05
  • فولاد نرم ، با کربن 0.25?- 0.1
  • فولاد با کربن متوسط ، ميزان کربن 0.55?- 0.25
  • فولاد پرکربن ، ميزان کربن 0.8?- 0.55

فولادهاي کربني ساده اکثرا فولاد نرم ، فولاد ساختماني ، فولاد ريخت?ي وتعدادي نيز فولاد ابزار هستند که اغلب به صورت ?رم نورد مي شوند ، نرماليزه مي شوند ، تنش زدايي مي شوند يا به صورت سرد کشيده مي شوند. فولادهاي با کربن متوسط اغلب فولادهاي ماشين سازي و مخازن تحت فشار را تشکيل مي دهند و براي ساخت اجزا و قطعات ماشينکاري مي شوند. در بعضي موارد لازم است که اين فولادها داراي چقرم?ي در هسته مياني و سختي روي پوسته باشند که در اين صورت عمل تمپر کردن (Tempering )روي آنها صورت خواهد پذيرفت. فولادهاي ابزار قابل سختکاري از نوع فولادهاي پرکربن مي باشند.

از جنبه قابليت ماشينکاري فولادهاي کم کربن ، سختي پايين و چقرم?ي بالاي آنها در اغلب موارد يک عامل منفي به شمار مي رود زيرا اين مواد تمايل زيادي به چسبيدن روي سطح ابزار و ايجاد لبه انباشته دارند که باعث کاهش عمر ابزار و کيفيت سطح قطعه کار مي شوند. افزايش کربندر فولاد باعث افزايش سختي ، کاهش چقرم?ي و افزايش قابليت ماشينکاري خواهد شد. قابليت ماشينکاري در اين دو ?روه از فولادها با اضافه کردن موادي که به خوش تراش بودن کمک مي کنند ، در محدوده وسيعي تغيير خواهد کرد. فرآيندهاي توليد و عمليات حرارتي پس از توليد نيز روي قابليت ماشينکاري تاثير خواهد ?ذاشت. مقداري من?نزنيز به اين ?روه از فولادها اضافه مي شود اما تا زماني که مقدار آن به 2? نرسد نمي توان آن را يک عنصر آلياژي ناميد. 

 

فولادهاي آلياژي

مادامي که عناصر مختلف آلياژي در فولاد ، کمتر يا مساوي ?? ميباشند اين فولاد را فولاد کم آلياژ مي نامند. مقادير بالاي ?? فولاد پرآلياژ را تشکيل خواهد داد. اين فولادها معمولا سختتر از فولادهاي کربني هستند و از ديد?اه قابليت ماشينکاري ، افزايش ميزان عناصر آلياژي معمولا باعث کاهش قابليت ماشينکاري و افزايش مقاومت ماده مي شود. عناصر آلياژي معمولا به نسبت بسيار پايين ، اغلب کمتر از يک درصد و به دلالي زير اضافه مي شوند : براي تاثير?ذاري روي ساختار آلياژ ، نقطه يوتکتوييد ، د?ر?وني ، سختي ، مقاومت ، مقاومت سايشي ، مقاومت در برابر خورد?ي و...... عناصر نيکل ، کرم و موليبدن متداولترين اين عناصر هستند ، اما واناديم ، تن?ستن ، وکبالت در اکثر فولادها ديده مي شوند. قابليت ماشينکاري با افزودن بعضي عناصر ماننداين سرب ، ?و?رد ،من?نز و ..... بهبود مي يابد. عمليات حرارتي فولارهاي آلياژي نقش مهمي در قابليت ماشينکاري بازي مي کند. تعدادي از انواع فولادهاي ابزار آلياژي ، فولادهاي قالب سازي و فولاد تندبر از رده فولادهاي پرآلياژ هستند و بعد از آنيل شدن و رسيدن به يک سختي مناسب ، با ابزارهاي کاربايدي ماشينکاري مي شوند.

ابزارهاي cbnيک جانشين مناسب براي ماشينکاري فولادهاي ابزار سختکاري شده ميباشند ، در حالي که سن? زني اين قطعات به طريقه سنتي روشي معمول و تقريبا قديمي محسوب ميشود. فلزات دير?داز (Refractory) از قبيل موليبدن ، واناديم ، کرم و تن?ستن ، زماني که در فولاد به صورت عناصر آلياژي به کار مي روند تشکيل کاربايدهاي سختي را مي دهند. فولاد ابزار نشان دهنده ي يک مجموعه از انواع مختلف فولادهاست که از فولادهاي کربني ، کم آلياژ تا فولادهاي پر آلياژ را در بر مي?يرد. بهطور معمول ميزلن کربن آن از 0.7? تا 1.3? مي باشد. فولادهاي آلياژي معرف يک ?روه بزر?از مواد هستند که همراه با تغييرات خواصشان قابليت ماشينکاري آنها نيز کاملا متفاوت مي باشند. مادامي که يک ماده داراي قابليت ماشينکاريخوبس باشد ، انتخاب ابزار و اطلاعات برشي صحيح به همراه دانش فني از جنس قطعه کار ، يک امرمهم و اساسي در بهينه سازي فرآيند عمليات مختلف به شمار مي رود.

ماشينکاري قطعات ساخته شده از فولادهاي آلياژي در صنايع مختلف باهم فرق دارد. عمليات فورجين? دقيق که قطعات نيمه ساخته با ابعاد نزديک به قطعه نهايي را ايجاد ميکند و ريخته ?ري دقيق ، فقط بار کمي براي عمليات ماشينکاري باقي مي ?ذارند و اين بدان معناست که بايد در طي عمليات ماشينکاري کنترل بيشتري روي براده و دي?ر متغيرهاي سايش ابزار وجود داشته باشد تا تلرانسلها ابعادي حفظ ?ردند. به علاوه قطعاتي که سختکاري شده اند را اکنون ميتوان به لطف وجود ابزارهاي برشي سختتر ، ماشينکاري کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ما

مائده دیزاین طراحی لوگو

شرکت بازرگانی پیشگامان صنعت خاورمیانه که بحق بزرگترین شرکت دانش بنیان درزمینه واردات و پخش ابزار آلات صنعتی در سطح خاورمیانه میباشد و بزرگترین بانک اطلاعات ابزار آلات صنعتی را در دل خود جای داده است

آدرس :

آدرس : تهران ، خیابان امام خمینی ، مقابل بیمارستان سینا ، پاساژ رشید 3 ، طبقه اول ، واحد 8
تلفن تماس : 66349680 - 021
فکس : 66349679 - 021
تلگرام : 09122970599  -  09194000702
ایمیل
ساعت کار : 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر

منو